Babysong i Rosendal

Har du baby?  Anna kvar onsdag kl.11 vert det babysong på Rosendalstunet. 

Les meir

 

Barnesang

Vi samlast til Barnesong ein mandag i månaden kl.1710-1830  i gamleskulen på Hatlestrand.

Les meir

 

Babysong-Café

Annakvar tirsdag samlast foreldre og babyar til Småbarns-Café i Valen kyrkje.

Les meir

 

Julevandring

Også i år fekk mange barnehagar i området vårt vera med på ei heilt spesiell Julevandring i kyrkja.

Les meir

 

Dei nye sokneråda

I samband med kommunestyrevalet måndag 9. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt i...

Les meir

 

Gudsteneste og inn på tunet i Vågen på Skorpo

Kyrkjelyden talde ikkje så mange på friluftsgudstenesta i Vågen på Skorpo siste søndag i juli.

Les meir

 

Velkomen som konfirmant 2019/20!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les meir

 

Friluftsgudsteneste og ny informasjonstavle

Søndag 17. juni 2018 var det friluftsgudsteneste/gamaldags kyrkjesundag på den gamle kyrkjestaden i Holmedal på Utåker.

Les meir