Born- og unge
Trusopplæring


Borna er viktige i kyrkja vår. Vi ynskjer å gjere vårt for at borna og dei unge skal finne seg til rette i kyrkjelydane våre og bli kjent med kyrkja si.

Visjonen for trusopplæringa i Kvinnherad er "Ei levande kyrkje - i Kvinnherad". Noko som kjenneteiknar det som er levande, er at det er i beveging og aktivitet. Og er det ikkje nettopp dette som kjenneteiknar born og unge: Beveging og aktivitet.

Mykje skal utforskast og mykje skal prøvast. Trusopplæringa i Kvinnherad ynskjer å koma med tiltak som born og unge kan ta aktivt del i, og på det viset setja trua i beveging. Slik kan trusopplæringa vera med å skapa ei levande kyrkje - i Kvinnherad.

 

6 år og skulestart!

Har du begynt på skulen i år?   

Les meir

 

Velkommen til Søndagsskule!

Søndag 27. september kl. 11.00 i Steinparken, Rosendal

Les meir

 

Babysong i Rosendal

Velkommen på Café Hylleblomen!

Les meir

 

INFO frå Kyrkja i Kvinnherad i samband med tiltak mot spreiing av korona-viruset:

Samfunnet mjuknar opp meir og meir. Me er glade for at me kan samlast i kyrkjene til gudsteneste og kyrkjelege handlingar. Men me har framl...

Les meir

 

Velkomne til dåp i koronatider!

Kyrkja i Kvinnherad ynskjer velkomen til dåp i ei tid som er annleis. Nokre har utsett dåpen, men no har denne koronatida vart så lenge at ...

Les meir

 

Babysong-Café

Annakvar veke inviteres det til Babysong-Café i Valen kyrkje (onsdagar). Desse bileta er frå den siste samlinga før jul 2015 i Valen kyrkj...

Les meir

 

Gøy på Ask!

Mykje leik og morro!

Les meir

 

Skaparverket sin dag, Varaldsøy

Gøy i kano!

Les meir

 

BabysongCafe i Eid kyrkje

Les meir

 

Tårnagentane i Uskedal kyrkje

Dyktige tårnagentar vart tilkalla for å løysa mysterium.

Les meir

 

Biblo i Omvikdalen

Stor bygge-aktivitet på skulen.

Les meir

 

Luther-kabaré og Medarbeidarfest

Torsdag 23. mars kjem Ryfylke Livsgnist med humoristisk historiespel til Valen kyrkje.

Les meir

Trusopplæring