Born- og unge
Trusopplæring


Borna er viktige i kyrkja vår. Vi ynskjer å gjere vårt for at borna og dei unge skal finne seg til rette i kyrkjelydane våre og bli kjent med kyrkja si.

Visjonen for trusopplæringa i Kvinnherad er "Ei levande kyrkje - i Kvinnherad". Noko som kjenneteiknar det som er levande, er at det er i beveging og aktivitet. Og er det ikkje nettopp dette som kjenneteiknar born og unge: Beveging og aktivitet.

Mykje skal utforskast og mykje skal prøvast. Trusopplæringa i Kvinnherad ynskjer å koma med tiltak som born og unge kan ta aktivt del i, og på det viset setja trua i beveging. Slik kan trusopplæringa vera med å skapa ei levande kyrkje - i Kvinnherad.

 

Lys Vaken i kyrkja

Lys vakne deltek vi i gudstenesta etter ei god natts kvile i kyrkja.

Les meir

 

Bli med på tur med stor-familien

I snart 10 år har me invitert til Pizzakveldar for heile stor-familien i Valen kyrkje. Ufatteleg mange kjekke folk har vore innom samlingan...

Les meir

 

Søndagsskulen + kyrkja = sant

Trusopplæringa og søndagsskulen inviterer til samlingar ilag.

Les meir

 

Småbarnstreff i Uskedalen

Velkommen til Småbarnstreff anna kvar onsdag i bedehuskjellaren i Uskedalen.

Les meir

 

Babysong-Café på Halsnøytunet

Alle små er velkomne til Halsnøytunet! Foto: Torstein Ihle

Les meir

 

Barnesang

Vi samlast til Barnesong ein mandag i månaden kl.1710-1830  i gamleskulen på Hatlestrand.

Les meir

 

Babysong-Café

Annakvar onsdag samlast foreldre og babyar til Småbarns-Café i Valen kyrkje.

Les meir

 

Babysong i Rosendal

Har du baby?  Anna kvar onsdag kl.11 vert det babysong på Rosendalstunet. 

Les meir

 

Babysong-Café

Annakvar veke inviteres det til Babysong-Café i Valen kyrkje (onsdagar). Desse bileta er frå den siste samlinga før jul 2015 i Valen kyrkj...

Les meir

 

Gøy på Ask!

Mykje leik og morro!

Les meir

 

Skaparverket sin dag, Varaldsøy

Gøy i kano!

Les meir

 

BabysongCafe i Eid kyrkje

Les meir

Trusopplæring