Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

 

Sørstatsstemning i Eid kyrkje

Folk måtte sitja både i kor, midtgang og stå bak ved inngangen i Eid kyrkje på Halsnøy då Lina Håland, Marit Lindekleiv og AudunTvedten inv...

Les meir

 

Familien Ozolini skuffa ikkje

Smakebitar frå konserten i Valen kyrkje.

Les meir

 

Luther med Latter- forestilling i Valen kyrkje

Valen kyrkje er eit allsidig bygg, og som teatersal viste ho seg faktisk ganske eigna. Aktørar og publikum kom svært nær einannan, og utløy...

Les meir

 

Solveig Leithaug med konsert i Valen kyrkje

Andre torsdagen i mars 2017, blir det fint besøk frå «over there», i Valen kyrkje.

Les meir