Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

Konsertar og andre kulturarrangement

 

Adventsmeditasjonar

På tirsdagar i adventstida kl.18.00 vil sokneprest Kjersti Brakestad Boge halde adventsmeditasjonar i Kvinnherad kyrkje.

Les meir

 

ADVENT-samling

Husnes og Holmedal sokneråd inviterer til advent-samling i Valen kyrkje torsdag 24. november kl. 19.00.

Les meir

 

Markus-evangeliet

Ei multimedia-framsyning i Kvinnherad kyrkje, fredag 18. november kl. 18.00.

Les meir

 

Hjartebank i Valen kyrkje

Husnes og Holmedal sokneråd inviterer til temakveld i Valen kyrkje torsdag 3.november kl. 19.00.

Les meir