Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

Konsertar og andre kulturarrangement

 

Gudstenester i sommar

Også denne sommaren er det mange gudstenester du kan få med deg, både ute i friluft og i dei ulike kyrkjene våre. Her finn du oversikten. V...

Les meir

 

Temakveld med Jørn Øyrehagen Sunde

Søndag 26. mai kl. 18.00 vert det Temakveld i Kvinnherad kyrkje: "Frå Kristenretten på Moster 1024 til Landslova av 1274."

Les meir

 

Oppstart av gospelkor

Fleire har vore i kontakt med kyrkja og synt interesse for eit lokalt gospelkor. Difor har Husnes og Holmedal sokn vedtatt å starta eit s...

Les meir

 

Trippel-onsdag (pluss bonus) i Valen kyrkje

Komande onsdag er det mykje som skjer i Valen kyrkje; Babysong, Kyrkjekafé, Familiemiddag, Superhelt-gudsteneste og Ope Hus.

Les meir