Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

Konsertar og andre kulturarrangement

 

Familiemiddag i kyrkja tysdag 28.11

Dette er eit konsept som har hatt stor suksess og oppslutnad andre stader i landet. No vil Husnes og Holmedal sokn, saman med diakonimedarb...

Les meir

 

Salmekveld med smak av jul

Torsdag 30. november kl. 19.00 kan du verta med og synge julesongar i Valen kyrkje.

Les meir

 

Bibelmeditasjonar

Éin tysdag i månaden kl. 20.00 vil sokneprest Kjersti Brakestad Boge denne hausten halde bibelmeditasjonar i Kvinnherad kyrkje.

Les meir

 

Temakveld: Livet i Guds rike

Torsdag 26. oktober kl. 19.00 kjem Sigurd Grindheim og held foredrag i Valen kyrkje.

Les meir