Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

 

Salmekveld i Uskedal kyrkje

Tysdag 19. oktober kl 18.00: Syng og lytt til vakre melodiar og songar frå Frelsesarmeen og Norsk salmebok. Uskedal Musikklag og kantor Eva...

Les meir

 

Konsert med Lina Håland

Soknerådet inviterer til konsert, og eit kjært gjensyn, med vår kjære Lina Håland som var prest her hos oss for nokre år sidan. Men ho har ...

Les meir

 

Boklansering

Visste du at det har blitt skrive bok om Ove Tvedt? Mandag 27. sept kan du møta både han og forfattaren Marit Lindeleiv i Valen kyrkje. Og ...

Les meir

 

Live-streaming og digitalt ord

I denne artikkelen finn du linkar til live-streaming og digitalt ord for 17. mai

Les meir