Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

 

INFO frå Kyrkja i Kvinnherad i samband med tiltak mot spreiing av korona-viruset:

Gudstenester, trusopplæringstiltak, konfirmantundervisning, konsertar m.m. er avlyst på ubestemt tid, men i alle fall så lenge skular og ba...

Les meir

 

Mandag 20. januar var «NÅDENS ÅR»-mandagen

Det var en stor konsert, en Nyttårkonsert, i Valen kyrkje med mange deltakere.

Les meir

 

GOSPEL-KVELD KONSERT i ÆNES KYRKJE

TORSDAG, den 13. FEBRUAR 2020 kl.19.00 i Ænes kyrkje-  det blir ein flott konsert med vakre tonar fra verdens GOSPEL MUSIKK!!!    ...

Les meir

 

Sørstatsstemning i Eid kyrkje

Folk måtte sitja både i kor, midtgang og stå bak ved inngangen i Eid kyrkje på Halsnøy då Lina Håland, Marit Lindekleiv og AudunTvedten inv...

Les meir