Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

 

Live-streaming og digitalt ord

I denne artikkelen finn du linkar til live-streaming og digitalt ord for 17. mai

Les meir

 

Fysisk og digital grunnlovsdag i kyrkjene

Også dette året vert gudsteneste-tilbodet på 17. mai noko amputert rundt i bygdene våre. I nokre av kyrkjene vert det gudsteneste med begr...

Les meir

 

"Fagre juledag" i Åkra kyrkje

Fredag 11. desember kl 19.30 kjem Kloster trio og held Julekonsert i Åkra kyrkje.

Les meir

 

sommerkonsert i Husnes med Eva og Glimrah

                      VELKOMEN TIL SOMMERKONSERT MANDAG den 31. august, kl.19 Husnes kyrkje                             med kantor EVA...

Les meir