Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

 

Konsert med Lina Håland

Soknerådet inviterer til konsert, og eit kjært gjensyn, med vår kjære Lina Håland som var prest her hos oss for nokre år sidan. Men ho har ...

Les meir

 

Konsert

Mandag 20. september kjem Ingebjørg Andrea Ådnanes og Simon Madsen og held konsert i Valen kyrkje.

Les meir

 

Live-streaming og digitalt ord

I denne artikkelen finn du linkar til live-streaming og digitalt ord for 17. mai

Les meir

 

Fysisk og digital grunnlovsdag i kyrkjene

Også dette året vert gudsteneste-tilbodet på 17. mai noko amputert rundt i bygdene våre. I nokre av kyrkjene vert det gudsteneste med begr...

Les meir