Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

Konsertar og andre kulturarrangement

 

Påskebodskapen i ord og tonar

Etter 2 år med unntakstilstandar både i kyrkja og elles i samfunnet, gler vi oss i år til å kunne markere påska ved mellom anna å samlast i...

Les meir

 

Støttekonsert for Ukraina

Rosendal barnekor inviterer store og små til å vere med på OG kome på støttekonsert for Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Ukraina.

Les meir

 

Salmekveldar

Sokneråda inviterer til salmekveldar der du kan få syngja kjente og kjære salmar og læra nokre nye. (Torsdag 31. mars og torsdag 7. april.)...

Les meir

 

«HAUGESPOR»

Gjer deg klar for ein humoristisk historietime i kinosalen på Husnes, torsdag 24. mars kl. 18.00.

Les meir