Konsertar o.l.


Kyrkja har gjennom alle tider vore ein viktig kulturformidlar. Gud har gjeve oss kreativiteten, og Han kan møte oss gjennom t.d. kunst og musikk o.l. 

Her kan du finne informasjon både om enkeltarrangement og tiltak som foregår med jamne mellomrom gjennom heile året.

Konsertar og andre kulturarrangement

 

Vi syng jula inn

Onsdag 21. desember kl. 18.00 skal det vera salmekveld i Kvinnherad kyrkje; Vi syng jula inn.

Les meir

 

Adventsmeditasjonar

På tirsdagar i adventstida kl.18.00 vil sokneprest Kjersti Brakestad Boge halde adventsmeditasjonar i Kvinnherad kyrkje.

Les meir

 

ADVENT-samling

Husnes og Holmedal sokneråd inviterer til advent-samling i Valen kyrkje torsdag 24. november kl. 19.00.

Les meir

 

Markus-evangeliet

Ei multimedia-framsyning i Kvinnherad kyrkje, fredag 18. november kl. 18.00.

Les meir