Oppstart av gospelkor


Fleire har vore i kontakt med kyrkja og synt interesse for eit lokalt gospelkor. Difor har Husnes og Holmedal sokn vedtatt å starta eit slikt kor, med hjelp av Tone R. Hellesøy som musikalsk leiar.

Ynskjer du å vera med i koret?
<<< HER >>> kan du registrere deg.

Koret er tenkt for ungdommar i alle aldrar – til dømes dei som har vore med i Ten Sing før, dei som skulle ynskja dei hadde vore med i Ten Sing, og dei som er så unge at dei aldri har høyrd om Ten Sing. Dei treng ikkje vera kommande superstjerner, men dei fleste bør lika å synga, styra med lyd eller spela eit instrument. Dei er velkomne same kva kyrkje dei er medlem i – eller ikkje.

Get Together er mottoet, og det blir eit sosialt kor. Kvar gong vi møtest, blir det pause og litt å eta/drikka. Det vert øving annakvar tysdag i Valen kyrkje frå klokka 19.00 - 21.30. Fyrste øving er 5. mars.

Koret ynskjer songglade frå heile kommunen velkomne.

Ann Helen Collins
for Husnes og Holmedal Sokneråd

Tilbake