Gudsteneste og foredrag om Edvard Masoni


Like etter gudstenesta i Åkra kyrkje pinsedag, vert det foredrag om den samiske misjonæren Edvard Masoni, som hadde tilknytning til Åkra.

Det nærmar seg 100 år sidan Edvard Masoni døydde og blei gravlagt i Åkra. Masoni, fødd i djup fattigdom i husmannsgrenda Rasta i Rana på Helgeland i 1870, vart ein pioner langt utover dei samiske og norske grensene.

Om Edvard Masoni:Masoni voks opp som same, eit folk med låg status i både lokalsamfunnet og i det norske storsamfunnet. Hans livsveg førte han til Stavanger der han tok teologisk utdanning, og deretter til USA for å studera medisin. Med denne bakgrunnen virka han som lege blant dei fattigaste i den kinesiske landsbygda gjennom store deler av sitt vaksne liv.

Masoni sin tid i Kina:Han reiste til Kina første gong i 1898 for å driva misjon, og opplevde boksaropprøret, eit blodig opprør med sterke antivestlege undertonar. Mange misjonærar vart drepne, men Masoni, trass i å bli fanga og dømt til døden av opprørarar, klarte mirakuløst å berga livet. Masoni kritiserte den vestlege kolonialismen og meinte at boksaropprøret var eit direkte resultat av europeiske styresmakters framferd i Asia.

Masoni sin arv: Masoni var også ein føregangsmann i kampen for samiske rettar og for den moderne samerørsla som oppnådde politisk gjennomslag i Noreg rundt 1990.

I foredraget vil Jon Todal fortelja om:
* Edvard Masoni sitt liv som misjonær og lege i Kina.
* Hans bidrag til forståing og fremjing av samiske og urfolks rettar.
* Korleis hans virke har påverka både lokal og nasjonal urfolkspolitikk.

Bli med oss for å høyra Jon Todal fortel historia om denne unike mannen.

(Henta frå Åkra Bygdelag si Facebook-side.)

Tilbake