Sola snur - Det går mot lysare tider


Opplever du mørke dagar? Alle bekymringar for prisen på straum, drivstoff, matvarer, renteauke, krigen i Ukraina osv. kan verke overveldande. Her kjem Thor Haavik (Farmen-presten) med ei helsing til deg; (Videoen varar kun 1 minutt.)

Jesus skulle kallast Immanuel, det betyr "Gud med oss!" Gud er med, også dei aller mørkaste dagane.

I dag snur sola. Vintersolverv er årets mørkaste dag - og årets kortaste dag. Her hos oss “snur sola” onsdag 21. desember 2022, klokka 22:48, og dagane blir lysare og lysare framover.

Vår bøn er at du som opplever mørke dagar og skal få oppleva dette.

Herren velsigne deg og vare deg
Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred

AMEN

<< Sjå videoen frå plussord her! >>

Bilete frå jcomp på freepik.com og plussord.no

Tilbake