Gi ei oppleving!


Kva gir ein til «den som har alt»? Kanskje eit gåvekort på jubileumsførestillinga HAUGESPOR...?

Norge er i ferd med å stenge ned igjen, og meteren og antals-begrensingar er det som gjeld. Me håpar likevel at ting skal bli betre utover våren:

Anten det er bursdag, jul eller ein annan festleg anledning; Me opplever det rett som det er: Kva i alle dagar skal me gi til «den som har alt»? I seinare tid har det blitt meir og meir vanleg å gi ei oppleving eller t.d. ei reise i gåve.

Me på kyrkjekontoret i Kvinnherad gler oss veldig til at Ryfylke Livsgnist kjem og skal ha ei jubileumsførestilling om Hans Nielsen Hauge i kinosalen på Husnes torsdag 24. mars kl 18.00.
>>> Les meir om forestillinga her! <<< eller på >>> Facebook <<<
Nå har me fått laga eit gåvekort som du kan gi til nokon av dine kjære, der du kan gi dei ei flott oppleving utpå nyåret. Førestillinga er ei oppleving i seg sjølv; Musikalske perler, gripande situasjonar
og gapskrattande scener kjem på løpande band, heiter det i omtalen.

I sambarbeid med Peppes Pizza Husnes kan du utvide opplevinga endå meir. Du kan nemleg velje mellom to ulike pakke-prisar:
- Kun førestilling: Kr. 320,-
- Pizza-buffet på Peppes i forkant + førestilling: Kr. 400,-

Gåvekort kan hentast på kyrkjekontoret på Valen, eller du kan få det tilsendt. Det er og mulig å laste det ned HER dersom du ynskjer å skrive det ut sjølv. Vidare går ein inn på www.kulturhusethusnes.no og kjøper billett(ar) der. Gåvekortet er gyldig saman med billetten ein har kjøpt. Dersom ein kun ynskjer førestillinga, og ikkje Peppes, kan ein og kjøpa billett ved inngangen frå kl 17.00.

NB! Det er fullt mulig å gi gåvekortet, og deretter bli enig med mottakaren av gåva kva av dei to ulike pakkane ein ynskjer.

Håpar mange vil benytte seg av denne muligheten.

Ta kontakt med
Kyrkjekontoret i Kvinnherad
Tlf.nr.: 90 53 19 10
Mail: post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no

Tilbake