Konfirmantar 2022


Her kan du finna ein oversikt over dei som vert konfirmert i kyrkjene våre denne våren. Gratulerer med dagen til alle dei flotte ungdommane, og til familiane deira!

Les meir

 

Konfirmantar 2022


Her kan du finna ein oversikt over dei som vert konfirmert i kyrkjene våre denne våren. Gratulerer med dagen til alle dei flotte ungdommane, og til familiane deira!

Les meir

 

Minimusikal om Noah


1-, 2- og 3-åringar blir i desse dagar invitert til Minimusikal i kyrkja.

Les meir

 

Minimusikal om Noah


1-, 2- og 3-åringar blir i desse dagar invitert til Minimusikal i kyrkja.

Les meir

 

Nr. 1 - 2022


Endeleg er me i gong med Kyrkjelydsbladet igjen - nå eit felles blad for alle sokna i Kvinnherad kommune. Bladet låg som innstikk i Grenda torsdag 7. april. Gi beskjed dersom du ynskjer bladet men ikkje fekk det.

Les meir

 

Nr. 1 - 2022


Endeleg er me i gong med Kyrkjelydsbladet igjen - nå eit felles blad for alle sokna i Kvinnherad kommune. Bladet låg som innstikk i Grenda torsdag 7. april. Gi beskjed dersom du ynskjer bladet men ikkje fekk det.

Les meir

 

Fasteaksjonen 2022


Tirsdag 5. april 2022 er det Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I Kvinnherad er det sokneråda og konfirmantane som samlar inn pengar. Ein gong på ettermiddagen kjem dei kanskje og bankar på di dør. Ta godt imot bøsseberarane!  Dersom du ikkje er heime eller har kontantar å gje, kan du vippsa til 2426. Gje vatn til dei som treng det mest.

Les meir

 

Fasteaksjonen 2022


Tirsdag 5. april 2022 er det Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I Kvinnherad er det sokneråda og konfirmantane som samlar inn pengar. Ein gong på ettermiddagen kjem dei kanskje og bankar på di dør. Ta godt imot bøsseberarane!  Dersom du ikkje er heime eller har kontantar å gje, kan du vippsa til 2426. Gje vatn til dei som treng det mest.

Les meir

 
 

Påskebodskapen i ord og tonar

Etter 2 år med unntakstilstandar både i kyrkja og elles i samfunnet, gler vi oss i år til å kunne markere påska ved mellom anna å samlast i...

Les meir

 

Støttekonsert for Ukraina

Rosendal barnekor inviterer store og små til å vere med på OG kome på støttekonsert for Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i Ukraina.

Les meir

 

Salmekveldar

Sokneråda inviterer til salmekveldar der du kan få syngja kjente og kjære salmar og læra nokre nye. (Torsdag 31. mars og torsdag 7. april.)...

Les meir

 

Årsmeldingar 2021

Her kan du lesa årsmeldingane for 2021 både for fellesrådet og etterkvart også frå sokneråda i kommunen. 

Les meir

Fleire saker

Kalender som viser konsertar o.l. i heile kommunen finn du under KONSERTAR O.L.

Gudstenester i Kvinnherad