Gudsteneste på Kaldestad gamle kyrkjegard


60 årsmarkering! Kva skal me markera på Kaldestad på Kristi himmelfartsdag? Sjølsagt Kristi himmelfart, men me vil og markera at me hausten 2020 pussa opp den store steinkrossen på kyrkjegarden på Kaldestad.

Les meir

 

Gudsteneste på Kaldestad gamle kyrkjegard


60 årsmarkering! Kva skal me markera på Kaldestad på Kristi himmelfartsdag? Sjølsagt Kristi himmelfart, men me vil og markera at me hausten 2020 pussa opp den store steinkrossen på kyrkjegarden på Kaldestad.

Les meir

 

Tårnagentar


Blir du 9 eller 10 år i år? Då er du invitert til å vera Tårnagent i kyrkja?

Les meir

 

Tårnagentar


Blir du 9 eller 10 år i år? Då er du invitert til å vera Tårnagent i kyrkja?

Les meir

 

Bli med og bygg Biblo!


Blir du 7 eller 8 år i år? Likar du å bygga?

Les meir

 

Bli med og bygg Biblo!


Blir du 7 eller 8 år i år? Likar du å bygga?

Les meir

 

Fysisk og digital grunnlovsdag i kyrkjene


Også dette året vert gudsteneste-tilbodet på 17. mai noko amputert rundt i bygdene våre. I nokre av kyrkjene vert det gudsteneste med begrensa frammøte medan ein i nokre bygder samlast ved eit minnesmerke eller på kyrkjetrappa der soknepresten har ei kort helsing for dagen. ( Sjå Kalender for detaljar ).

Les meir

 

Fysisk og digital grunnlovsdag i kyrkjene


Også dette året vert gudsteneste-tilbodet på 17. mai noko amputert rundt i bygdene våre. I nokre av kyrkjene vert det gudsteneste med begrensa frammøte medan ein i nokre bygder samlast ved eit minnesmerke eller på kyrkjetrappa der soknepresten har ei kort helsing for dagen. ( Sjå Kalender for detaljar ).

Les meir

 
 

Ord for helga - veke 18

På Halsnøy er gravplassen ved Eid kyrkje blitt utvida og oppgradert. Det flotte resultatet kan du sjå her i denne videoen. Det er Jan Ove T...

Les meir

 

Ord for helga - veke 17

Har du høyrt om AFGF? Ikkje? Då kan du få med deg denne helgas Ord for helga. I Ølve kyrkje har Kjersti B. Boge Ord for helga og Eva Megyes...

Les meir

 

Ord for helga - veke 16

BREVET TIL DIOGNÉT. I dag startar me med musikk frå Uskedal kyrkje. Eva Megyesi og Kristine Hestad spelar "Berceuse" av Fauré. Samtidig får...

Les meir

 

Velkommen på gudsteneste

Etter ein del veker med avlyste gudstenester har me endeleg igjen mulighet til samlast, men framleis med nokre restriksjonar. Velkommen på ...

Les meir

Fleire saker