Kveldsgudsteneste i Hatlestrand kyrkje på søndag


Grunna dei strenge korona-reglane er salmeslaget i Hatlestrand kyrkje på søndag avlyst. I staden blir det ei enkel kveldsgudsteneste med påmelding.

Les meir

 

Kveldsgudsteneste i Hatlestrand kyrkje på søndag


Grunna dei strenge korona-reglane er salmeslaget i Hatlestrand kyrkje på søndag avlyst. I staden blir det ei enkel kveldsgudsteneste med påmelding.

Les meir

 

Konfirmasjon 2021


Biskopen har kome med melding om at ein bør vurdere ei utsetjing av vårens konfirmasjonar til hausten.

Les meir

 

Konfirmasjon 2021


Biskopen har kome med melding om at ein bør vurdere ei utsetjing av vårens konfirmasjonar til hausten.

Les meir

 

Ord for helga


Her kjem ei digital "Ord for helga"-helsing. Denne andaktsstunda er innspelt i Ænes kyrkje i Kvinnherad. Prest: Kjersti Brakestad Boge. Tekstlesar: Oddbjørg Heimark. Kamera, lyd og redigering: Jan-Ove Fagerheim.

Les meir

 

Ord for helga


Her kjem ei digital "Ord for helga"-helsing. Denne andaktsstunda er innspelt i Ænes kyrkje i Kvinnherad. Prest: Kjersti Brakestad Boge. Tekstlesar: Oddbjørg Heimark. Kamera, lyd og redigering: Jan-Ove Fagerheim.

Les meir

 

Avlyste gudstenester ut januar


Som ein konsekvens av regelverk og tilrådingar avlyser kyrkja i Kvinnherad gudstenester ut januar månad. Dette gjeld ikkje gravferder og andre kyrkjelege handlingar som t.d dåp eller vigsel.

Les meir

 

Avlyste gudstenester ut januar


Som ein konsekvens av regelverk og tilrådingar avlyser kyrkja i Kvinnherad gudstenester ut januar månad. Dette gjeld ikkje gravferder og andre kyrkjelege handlingar som t.d dåp eller vigsel.

Les meir

 
 

Ord for helga

Her kjem ei digital "Ord for helga"-helsing. Denne andaktsstunda er innspelt i Uskedal kyrkje i Kvinnherad. Prest: Carsten Mrusek. Kantor: ...

Les meir

 

"Fagre juledag" i Åkra kyrkje

Fredag 11. desember kl 19.30 kjem Kloster trio og held Julekonsert i Åkra kyrkje.

Les meir

 

MILK - Minileiarkurs

I kyrkja treng vi ungdommar som vil vera leiarar. I haust og neste vår tilbyr kyrkja i Kvinnherad eit leirakurs for ungdommar som heiter MI...

Les meir

 

Stefanus-vener: Medath og Baltus

Kvinnherad sokn har Stefanusalliansen som misjonsprosjekt. Her er eit utdrag frå siste nyhetsbrev: Ser du guten på bilete med stripete gens...

Les meir

Fleire saker