ADVENT-samling


Husnes og Holmedal sokneråd inviterer til advent-samling i Valen kyrkje torsdag 24. november kl. 19.00.

Då vil me samlast kring tema advent med song, bøn, lystenning og lytta til tidlegare sokneprest Jan Ove Totland sine tankar kring temaet. Rebekka Attramadal er organist for kvelden. Ho bidreg og med song med si vakre songrøyst. Kvelden vert avslutta med enkel kveldsmat.

Advent, starten på det kristne kyrkjeåret, er fastetid og markerer ventetida fire veker fram mot jul. Den liturgiske fargen for fastetida er fiolett eller blå. Med slike fargar pyntar me gjerne og heimane våre i adventstida. Advent kjem av latin, adventus Redemptoris eller adventus Domini, som tyder Frelsaren eller Herrens kome. Mørkt ute, lys inne, så velkomen til adventsamling!

For Husnes og Holmedal sokneråd
Toril Tjelmeland

Tilbake