Konfirmasjon


Pga Corona-epidemien har kyrkja sentralt tilrådd at årets konfirmasjonar vert utsett til hausten 2020. Det var ikkje heilt slik nokon av oss hadde sett det for oss...

Oversikt over nye datoar for årets konfirmasjonar finn du HER!

Situasjonen er framleis uoversikteleg, ingen av oss veit korleis ting kjem til å utvikle seg. Dette er slik me planlegg no, men det kan sjølvsagt koma endringar. Foreldre og føresette til konfirmantane vil få beskjed direkte dersom dette skjer.

 

Påmelding for heile Kvinnherad kommune HER.

Konfirmasjonstida er ei tid for refleksjon og oppleving. I løpet av konfirmasjonstida får ungdommane vite meir om seg sjølve, kristendommen og Gud, og om kva trua kan bety i kvardagen.

Konfirmasjonstida er ein viktig del av trusopplæringa i kyrkja vår, så vi reknar med at de som er døypte og medlem av Den Norske Kyrkja vert med på konfirmasjonsopplegget. Skulle nokon likevel finna ut at dei ikkje ynskjer å vera med på konfirmasjonsdagen, kan vi koma tilbake til det seinare. Dersom du ikkje er døypt, kan du vera med i konfirmasjonstida, bli kjend med trua og velje om du vil bli døypt undervegs. Konfirmasjonsdagen er for dei som er døypte.

Hendingar der konfirmantar deltek