Kyrkjene i Husnes og Holmedal sokn


Holmedal kyrkje


Holmedal kyrkje ligg i Husnes og Holmedal sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1815. Kyrkja har langplan og 215 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: Lensmann Fr. Øvrevik, Skånevik/Magne Ivarsøy (1982).

 

Husnes kyrkje


Husnes kyrkje ligg i Husnes og Holmedal sokn i Sunnhordland prosti.
Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1874. Kyrkja har langplan og 280 sitjeplassar. Arkitekt: J.Utne (1874)/Peter Helland-Hansen (1974). 

 

Valen kyrkje


Valen kyrkje ligg i Husnes og Holmedal sokn i Sunnhordland prosti.
Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1978. Kyrkja har langplan og 300 sitjeplassar. Arkitekt: Aksel Fronth, Fredrikstad. 

 
 

Visekonsert og humorshow

Torolf Nordbø, med humorfiguren «Han Innante», kjem til Valen kyrkje tysdag 3. mars kl 19.00. Det vert visekonsert med Torolf og humorshow ...

Les mer

 

Vinterkonsert

Velkomne til Valen kyrkje fredag 21. februar. Då kan du få oppleva konserten som har fått arbeids-tittelen "VARIERT VAKKERT VIRTUOST".

Les mer

 

Avskjedsprat med sokneprest Reidar Ådnanes

3 og eit halvt år er kort tid i eit vaksenliv, og heller ikkje lenge i eit presteliv. Desse åra som Reidar har vore i teneste i Husnes og H...

Les mer

 

Tårnagenthelg

Det vert Tårnagenthelg i Husnes, Eid og Ølve kyrkje!

Les mer

 

Babysong-Café

Annakvar tirsdag samlast foreldre og babyar til Småbarns-Café i Valen kyrkje.

Les mer

 

Julevandring

Også i år fekk mange barnehagar i området vårt vera med på ei heilt spesiell Julevandring i kyrkja.

Les mer

 

Dei nye sokneråda

I samband med kommunestyrevalet måndag 9. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt i...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2019/20!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer