Utleige


Dersom du ynskjer å leige ei av kyrkjene til t.d. ein konsert e.l. nyttar du fylgjande skjema:
Leige av Holmedal kyrkje      Leige av Husnes kyrkje      Leige av Valen kyrkje

 

Tilbake