Kyrkja i Hatlestrand sokn


Hatlestrand kyrkje


Hatlestrand kyrkje ligg i Hatlestrand sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1885. Kyrkja har langplan og 140 sitjeplassar. Arkitekt: F.v.d.Lippe/Kjartan Imsland. 
 
 

Konfirmantar 2022

Her kan du finna ein oversikt over dei som vert konfirmert i kyrkjene våre denne våren. Gratulerer med dagen til alle dei flotte ungdommane...

Les mer

 

Fasteaksjonen 2022

Tirsdag 5. april 2022 er det Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I Kvinnherad er det sokneråda og konfirmantane som samlar inn pengar. Ein gong...

Les mer

 

Årsmeldingar 2021

Her kan du lesa årsmeldingane for 2021 både for fellesrådet og etterkvart også frå sokneråda i kommunen. 

Les mer

 

Kyrkjelydsblad for alle sokna i Kvinnherad

Med bakgrunn i vedtak i Fellesrådet tek abeidet til med nytt felles kyrkjelydsblad for alle sokna i Kvinnherad. Redaksjonsnemnda har hatt s...

Les mer

 

Nå kan fleire få tilbud om trusopplæring

Visste du at det er mulig å melde borna dine som trusopplæringsabonnentar (GRATIS) sjølv om ingen av foreldra/føresette står som medlemmar ...

Les mer

 

Gi ei oppleving!

Kva gir ein til «den som har alt»? Kanskje eit gåvekort på jubileumsførestillinga HAUGESPOR...?

Les mer

 

Ny felles liturgi for heile Kvinnherad

Her kan du verta kjend med den nye liturgien som vi satsar på skal bli felles for heile Kvinnherad. Oversikt over liturgien og linkar til B...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2022 og 2023

Her finn de datoane for konfirmasjonane i 2022 og 2023

Les mer