Kyrkja i Hatlestrand sokn


Hatlestrand kyrkje


Hatlestrand kyrkje ligg i Hatlestrand sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1885. Kyrkja har langplan og 140 sitjeplassar. Arkitekt: F.v.d.Lippe/Kjartan Imsland. 
 
 

Ord for helga - veke 9

Digitalt ord for helga startar denne gongen i Varaldsøy kyrkje. Her spelar Liv Signe B. Ulvestadbakken ein nydeleg versjon av "Ved Rondane"...

Les mer

 

Ord for helga - veke 8

I digitalt ord for helga startar me denne gongen med eit flott orgel-stykke av Marit Lindekleiv innspelt i Holmedal kyrkje på Utåker. I Val...

Les mer

 

Kyrkja kan igjen ynskje velkomen til gudstenester.

Etter at vi den siste tida har hatt eit regelverk som avgrensar tal deltakarar til 10 på gudstenester og 50 i gravferder kom det sist freda...

Les mer

 

Ord for helga - veke 7

I digitalt ord for helga kan du denne gongen få sjå det flotte kapellet i kjellaren på Rosendalstunet. Me startar i Valen kyrkje der Eva Me...

Les mer

 

Konfirmasjon 2021 - NYE DATOAR

Etter nytt og tydeleg råd frå biskopen i Bjørgvin har no alle sokneråd i Kvinnherad vedteke å utsetje dei konfirmasjonane som er planlagt...

Les mer

 

Ord for helga - veke 6

I digitalt ord for helga kan du denne gongen vera med på ein rundtur i Husnes og Holmedal sokn i Kvinnherad. Me startar i Valen kyrkje der ...

Les mer

 

Ord for helga

Her kjem ei digital "Ord for helga"-helsing. Denne andaktsstunda er innspelt i Uskedal kyrkje i Kvinnherad. Prest: Carsten Mrusek. Kantor: ...

Les mer

 

MILK - Minileiarkurs

I kyrkja treng vi ungdommar som vil vera leiarar. I haust og neste vår tilbyr kyrkja i Kvinnherad eit leirakurs for ungdommar som heiter MI...

Les mer