Kyrkja i Hatlestrand sokn


Hatlestrand kyrkje


Hatlestrand kyrkje ligg i Hatlestrand sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1885. Kyrkja har langplan og 140 sitjeplassar. Arkitekt: F.v.d.Lippe/Kjartan Imsland. 
 
 

ÅRETS FASTEAKSJON BLIR DIGITAL OG ER VIKTIGARE ENN NOKON GONG!

Konfirmantar over heile landet var klare til å gå frå dør til dør for å samla inn millionar av kroner til Kirkens nødhjelp sitt arbeid. No ...

Les mer

 

INFO frå Kyrkja i Kvinnherad i samband med tiltak mot spreiing av korona-viruset:

Gudstenester, trusopplæringstiltak, konfirmantundervisning, konsertar m.m. er avlyst på ubestemt tid, men i alle fall så lenge skular og ba...

Les mer

 

Barnesang

Vi samlast til Barnesong ein mandag i månaden kl.1710-1830  i gamleskulen på Hatlestrand.

Les mer

 

Julevandring

Også i år fekk mange barnehagar i området vårt vera med på ei heilt spesiell Julevandring i kyrkja.

Les mer

 

Dei nye sokneråda

I samband med kommunestyrevalet måndag 9. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt i...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2019/20!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Fellesgudsteneste på Varaldsøy

Søndag 27. mai var det fellesgudsteneste for heile kommmunen i Varaldsøy kyrkje. 60 personar frå bygdene våre møtte i det fantastiske været...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2020 og 2021

Her finn de datoane for konfirmasjon i 2020 og 2021

Les mer