Kyrkja i Hatlestrand sokn


Hatlestrand kyrkje


Hatlestrand kyrkje ligg i Hatlestrand sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1885. Kyrkja har langplan og 140 sitjeplassar. Arkitekt: F.v.d.Lippe/Kjartan Imsland. 
 
 

Kveldsgudsteneste i Hatlestrand kyrkje på søndag

Grunna dei strenge korona-reglane er salmeslaget i Hatlestrand kyrkje på søndag avlyst. I staden blir det ei enkel kveldsgudsteneste med på...

Les mer

 

Konfirmasjon 2021

Biskopen har kome med melding om at ein bør vurdere ei utsetjing av vårens konfirmasjonar til hausten.

Les mer

 

Ord for helga

Her kjem ei digital "Ord for helga"-helsing. Denne andaktsstunda er innspelt i Ænes kyrkje i Kvinnherad. Prest: Kjersti Brakestad Boge. Tek...

Les mer

 

Avlyste gudstenester ut januar

Som ein konsekvens av regelverk og tilrådingar avlyser kyrkja i Kvinnherad gudstenester ut januar månad. Dette gjeld ikkje gravferder og an...

Les mer

 

Ord for helga

Her kjem ei digital "Ord for helga"-helsing. Denne andaktsstunda er innspelt i Uskedal kyrkje i Kvinnherad. Prest: Carsten Mrusek. Kantor: ...

Les mer

 

MILK - Minileiarkurs

I kyrkja treng vi ungdommar som vil vera leiarar. I haust og neste vår tilbyr kyrkja i Kvinnherad eit leirakurs for ungdommar som heiter MI...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2020/21!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Fellesgudsteneste i Varaldsøy kyrkje

Vi er éi kyrkje i Kvinnherad! På søndag skal vi ha fellesgudsteneste i Varaldsøy kyrkje for alle sokna i Kvinnherad. 

Les mer