Kyrkja i Hatlestrand sokn


Hatlestrand kyrkje


Hatlestrand kyrkje ligg i Hatlestrand sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1885. Kyrkja har langplan og 140 sitjeplassar. Arkitekt: F.v.d.Lippe/Kjartan Imsland. 
 
 

Årsmeldingar 2020

Her kan du lesa årsmeldingane for 2020 både for fellesrådet og sokneråda i kommunen. 

Les mer

 

Gudstenester i sommar

Klikk her så finn du ein oversikt over gudstenester i alle dei flotte kyrkjene i kommunen vår denne sommaren. Hald deg og oppdatert på kale...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2021/22!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Ord for Pinsehelga 2021

Det er pinsehelg. Kyrkja sin bursdag. I denne vekas Ord for helga har Åse Selsvold andakt i Valen kyrkje før Kvartetten ÆRE syng "Kjærlighe...

Les mer

 

Live-streaming og digitalt ord

I denne artikkelen finn du linkar til live-streaming og digitalt ord for 17. mai

Les mer

 

Fysisk og digital grunnlovsdag i kyrkjene

Også dette året vert gudsteneste-tilbodet på 17. mai noko amputert rundt i bygdene våre. I nokre av kyrkjene vert det gudsteneste med begr...

Les mer

 

Digital Påskesamling og streama gudstenester

Heller ikkje denne påska kan vi feira gudstenester på vanleg måte, men påska er ikkje avlyst. Vi håpar at mange vil feira høgtida i heimane...

Les mer

 

No hastar det å forandre. For andre.

Konfirmantar har laga lokal kampanjefilm. >>> Aldri før har reint vatn vore så viktig som i 2020. Då heile verda hamna i krise var det g...

Les mer