Utleige


 

Dersom du ynskjer å leige kyrkja til t.d. ein konsert e.l. nyttar du fylgjande skjema:
Leige av Hatlestrand kyrkje

Tilbake