Kyrkja Åkra sokn


Åkra kyrkje


Åkra kyrkje ligg i Åkra sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1735. Kyrkja har langplan og 225 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: ukjent. 
 
 

Ny felles liturgi for heile Kvinnherad

Her kan du verta kjend med den nye liturgien som vi satsar på skal bli felles for heile Kvinnherad. Oversikt over liturgien og linkar til B...

Les mer

 

Bli kjent i Åkra kyrkje

Onsdag 27. oktober kl. 17.00 har alle frå 0-8 år mulighet til å bli bedre kjent med Åkra kyrkje.

Les mer

 

Ny felles liturgi for heile Kvinnherad

Her kan du verta kjend med den nye liturgien som vi satsar på skal bli felles for heile Kvinnherad. Oversikt over liturgien og linkar til B...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2022 og 2023

Her finn de datoane for konfirmasjonane i 2022 og 2023

Les mer

 

Babysong i Rosendal

Har du baby?  Anna kvar onsdag kl.11 vert det babysong på Rosendalstunet. 

Les mer

 

Venleg påminning

Snart går vi i gong med konfirmantåret 2021/2022! Har du tenkt å vera med, men ikkje meldt deg på enno?

Les mer

 

Årsmeldingar 2020

Her kan du lesa årsmeldingane for 2020 både for fellesrådet og sokneråda i kommunen. 

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2021/22!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer