Soknerådet i Åkra sokn


Oddrun Berge, leiar (47388224)
Åse Farestveit
Ruth Solveig Årthun Bergane
Magnhild Solveig Eide Furdal

Vararepresentantar:
Erik Johan Furdal
Anne Lise Vågen
Sunniva Brekke
Bodil Hjøllo Solheim
Gunnhild V. Jegteberg

Tilbake