Kyrkja Varaldsøy sokn


Varaldsøy kyrkje


Varaldsøy kyrkje ligg i Varaldsøy sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1885. Kyrkja har langplan og 390 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført. Arkitekt: Conrad Fredrik von der Lippe/H Jess.
 
 

Salmeslag i Kvinnherad og Hatlestrand kyrkje

Søndag 9. februar (Kvinnherad kyrkje) og søndag 16. februar (Hatlestrand kyrkje) kan du verta med på konfirmantane sitt  salmeslag.

Les mer

 

Babysong i Rosendal

Har du baby?  Anna kvar onsdag kl.11 vert det babysong på Rosendalstunet. 

Les mer

 

Julevandring

Også i år fekk mange barnehagar i området vårt vera med på ei heilt spesiell Julevandring i kyrkja.

Les mer

 

Dei nye sokneråda

I samband med kommunestyrevalet måndag 9. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt i...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2019/20!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Fellesgudsteneste på Varaldsøy

Søndag 27. mai var det fellesgudsteneste for heile kommmunen i Varaldsøy kyrkje. 60 personar frå bygdene våre møtte i det fantastiske været...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2020 og 2021

Her finn de datoane for konfirmasjon i 2020 og 2021

Les mer

 

Felles gudsteneste for heile Kvinnherad

Søndag 29. oktober kl. 11.00 vert det felles gudsteneste i Kvinnherad kyrkje.

Les mer