Kyrkja Kvinnherad sokn


Kvinnherad kyrkje


Kvinnherad kyrkje ligg i Kvinnherad sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i mur og blei oppførd i 1255. Kyrkja har langplan og 280 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda. Arkitekt: Olaf Nordhagen (1913-14).
 
 

Bibelmeditasjonar

Éin tysdag i månaden kl. 20.00 vil sokneprest Kjersti Brakestad Boge denne hausten halde bibelmeditasjonar i Kvinnherad kyrkje.

Les mer

 

Dei nye sokneråda 2023 - 2027

I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt ...

Les mer

 

Kyrkjeval 2023

10. og 11. september er det kyrkjeval. Dette finn stad på same tid som kommune- og fylkestingvalet. I kyrkjevalet kan ein gi røyster til bi...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2023/24!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Konsert i Kvinnherad kyrkje

Songarane Kari Malmanger, Mari Askvik og songar og forteljar Kjersti Morland kjem til Kvinnherad kyrkje tirsdag 2. mai kl 19.00.

Les mer

 

Ragnhild Jepsen vigsla til biskop i Bjørgvin

Ved gudstenesta i Domkyrkja i Bergen søndag 16. april vart Ragnhild Jepsen vigsla til biskop i Bjørgvin bispedøme av preses Olav Fykse Tvei...

Les mer

 

TEMAKVELD i Kvinnherad kyrkje

Torsdag 20. april kl. 18.00 "SKOTTEFRUEN" med professor i rettshistorie ved UIO, Jørn Øyrehagen Sunde.

Les mer

 

Prestevigsling i Husnes kyrkje

Sundag 26. mars vert det ei historisk gudsteneste i Husnes kyrkje. Då kjem Halvor Nordhaug, den nyleg pensjonerte biskopen i Bjørgvin, og v...

Les mer