Kyrkja Kvinnherad sokn


Kvinnherad kyrkje


Kvinnherad kyrkje ligg i Kvinnherad sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i mur og blei oppførd i 1255. Kyrkja har langplan og 280 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda. Arkitekt: Olaf Nordhagen (1913-14).
 
 

Ny felles liturgi for heile Kvinnherad

Her kan du verta kjend med den nye liturgien som vi satsar på skal bli felles for heile Kvinnherad. Oversikt over liturgien og linkar til B...

Les mer

 

Ny felles liturgi for heile Kvinnherad

Her kan du verta kjend med den nye liturgien som vi satsar på skal bli felles for heile Kvinnherad. Oversikt over liturgien og linkar til B...

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2022 og 2023

Her finn de datoane for konfirmasjonane i 2022 og 2023

Les mer

 

Babysong i Rosendal

Har du baby?  Anna kvar onsdag kl.11 vert det babysong på Rosendalstunet. 

Les mer

 

Venleg påminning

Snart går vi i gong med konfirmantåret 2021/2022! Har du tenkt å vera med, men ikkje meldt deg på enno?

Les mer

 

Årsmeldingar 2020

Her kan du lesa årsmeldingane for 2020 både for fellesrådet og sokneråda i kommunen. 

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2021/22!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Ord for Pinsehelga 2021

Det er pinsehelg. Kyrkja sin bursdag. I denne vekas Ord for helga har Åse Selsvold andakt i Valen kyrkje før Kvartetten ÆRE syng "Kjærlighe...

Les mer