Kyrkja Ænes sokn


Ænes kyrkje


Ænes kyrkje ligg i Ænes sokn i Sunnhordland prosti. Ho er bygd i mur og blei oppførd i 1200. Kyrkja har langplan og 120 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda. Arkitekt: ukjent. 
 
 

Gudstenester i sommar

Også denne sommaren er det mange gudstenester du kan få med deg, både ute i friluft og i dei ulike kyrkjene våre. Her finn du oversikten. V...

Les mer

 

Velkomen som konfirmant 2024/25!

No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoar 2025 og 2026

Her finn de datoane for konfirmasjonane i 2025 og 2026

Les mer

 

19. mars er det Fasteaksjonen

Mange stadar i kommunen kjem konfirmantar og ringer på dørene med bøssene sine. Andre stadar føregår innsamlinga digitalt.

Les mer

 

Oppstart av gospelkor

Fleire har vore i kontakt med kyrkja og synt interesse for eit lokalt gospelkor. Difor har Husnes og Holmedal sokn vedtatt å starta eit s...

Les mer

 

Dei nye sokneråda 2023 - 2027

I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt ...

Les mer

 

Kyrkjeval 2023

10. og 11. september er det kyrkjeval. Dette finn stad på same tid som kommune- og fylkestingvalet. I kyrkjevalet kan ein gi røyster til bi...

Les mer

 

Ragnhild Jepsen vigsla til biskop i Bjørgvin

Ved gudstenesta i Domkyrkja i Bergen søndag 16. april vart Ragnhild Jepsen vigsla til biskop i Bjørgvin bispedøme av preses Olav Fykse Tvei...

Les mer