Gravferd


Ved dødsfall: Ta kontakt med Kyrkjekontoret v/ Ingrid Sundal (Tlf. 90 77 61 49) eller Torstein Aarthun (Tlf. 95 12 49 64), og evt. eit gravferdsbyrå.