Velkomne til dåp


Ynskjer de at barnet dykkar skal verta døypt? Eller vil du bli døypt sjølv? Dåpen er eit teikn på Guds kjærleik til alle mennesker, og ei gåve som det berre er å ta imot, uansett når i livet vi vert døypte.

Born, unge og vaksne er like velkomne til dåp. Den døypte vert ein del av Guds store familie – den verdensvide kyrkja.

Den som vert døypt vert og medlem i Den norske kyrkja. Velkommen til å ta kontakt dersom du ynskjer å verta døpt, eller du ynskjer å la barnet ditt verta døypt.

Ring 905 31 910 eller send ein e-post til post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no
Dersom du ynskjer å melde inn til dåp, nyttar du linken rett under her.