INFO frå Kyrkja i Kvinnherad i samband med tiltak mot spreiing av korona-viruset:


Gudstenester, trusopplæringstiltak, konfirmantundervisning, konsertar m.m. er avlyst på ubestemt tid, men i alle fall så lenge skular og barnehagar held stengt.   

(oppdatert 18.03.2020)
 

DÅP:
Enkel dåpsgudsteneste kan gjennomførast, kun med foreldre, fadrar og besteforeldre (avgrensa antal) til stades. Ved fleire dåp samme dag vert det seperate samlingar, og dei ulike klokkesletta vert avtalt med dei det gjeld..

GRAVFERD:
Kun næraste familie får vere til stades (maks 15 personar). Me må hjelpe kvarandre til å formidle at ingen må føle at dei sviktar sin gode nabo ved at dei ikkje møter opp i gravferda. Det er ein heilt spesiell situasjon me er oppe i, og me vil oppfordre folk til å vise omtanke på andre måtar i samband med dødsfall.

VIGSEL (BRYLLUP):
Vigsel kan gjennomførast om ein ikkje ynskjer å utsetje det, men med maks 15 til stades. Vi kan også ha vigsel med berre brudepar, forlovarar og prest. Så kan ein ha festen seinare.

KONFIRMASJON:
Pga Corona-epidemien har kyrkja sentralt tilrådd at årets konfirmasjonar vert utsett til hausten 2020. Det var ikkje heilt slik nokon av oss hadde sett det for oss... 

Oversikt over nye datoar for årets konfirmasjonar finn du HER

Situasjonen er framleis uoversikteleg, ingen av oss veit korleis ting kjem til å utvikle seg. Dette er slik me planlegg no, men det kan sjølvsagt koma endringar. Foreldre og føresette til konfirmantane vil få beskjed direkte dersom dette skjer.

Ting kan endre seg fort, så følg med for oppdateringar i dette innlegget her!

Kyrkjekontoret på Valen vert stengt for publikum, men de kan nå oss på
post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no
eller tlf.: 90 53 19 10
(fungerer dessverre ikkje med SMS)

...så kan ein avtale tidspunkt for t.d. dåpssamtalar og sørgesamtalar.

Nokre av desse tiltaka er jfr. Bjørgvin bispedøme si heimeside: https://kirken.no/…/fors…/corona%20-%20ingen%20gudstenester/

Tilbake