INFO frå Kyrkja i Kvinnherad i samband med tiltak mot spreiing av korona-viruset:


Nå startar me opp med gudstenester igjen.

(oppdatert 21.05.2020)
 

GUDSTENESTER:
Me får no lov til å samlast til gudsteneste igjen. Les meir om dette HER.
Oversikt over gudstenester framover finn du i KALENDEREN.
 

DIGITALE GUDSTENESTER
Den tida me ikkje har kunna samlast til gudsteneste på vanleg vis har det meste foregått digitalt. I påsken hadde me to live-streamingar. Opptak av desse kan du sjå her:
>>Langfredag frå Husnes kyrkje<<
>>Høgtidsgudsteneste påskedag frå Kvinnherad kyrkje<<

DÅP
Dåp vil kunne gjennomførast som eiga samling med næraste famile til stades, men maks. 50 personar og med gjeldande reglar om avstand og ut frå omsyn til smittevern og lokale forhold. Ved fleire dåp samme dag vert det seperate samlingar, og dei ulike klokkesletta vert avtalt med dei det gjeld..

GRAVFERD
Kun næraste familie får vere til stades (maks 50 pårørande). Me må hjelpe kvarandre til å formidle at ingen må føle at dei sviktar sin gode nabo ved at dei ikkje møter opp i gravferda. Det er ein heilt spesiell situasjon me er oppe i, og me vil oppfordre folk til å vise omtanke på andre måtar i samband med dødsfall. Maksantalet er sett i samråd med kommunelegen.

VIGSEL (BRYLLUP)
Vigsel kan gjennomførast om ein ikkje ynskjer å utsetje det, men med maks 50 til stades. Vi kan også ha vigsel med berre brudepar, forlovarar og prest. Så kan ein ha festen seinare.

STREAMING
Me ynskjer å minne om at det med dagens teknologi er enkelt å ordne med streaming/video t.d. til ei lukka Facebook-gruppe, for dei som måtte ynskje det. Spør oss til råds om det er noko de lurer på i samband med dette.

KONFIRMASJON
Pga Corona-epidemien har kyrkja sentralt tilrådd at årets konfirmasjonar vert utsett til hausten 2020. Det var ikkje heilt slik nokon av oss hadde sett det for oss... 

Oversikt over nye datoar for årets konfirmasjonar finn du HER

Situasjonen er framleis uoversikteleg, ingen av oss veit korleis ting kjem til å utvikle seg. Dette er slik me planlegg no, men det kan sjølvsagt koma endringar. Foreldre og føresette til konfirmantane vil få beskjed direkte dersom dette skjer.

Ting kan endre seg fort, så følg med for oppdateringar i dette innlegget her!

Kyrkjekontoret på Valen har vore stengt for publikum, men nå vil me vera innom litt oftare. De kan nå oss på
post.kyrkja@kvinnherad.kommune.no
eller tlf.: 90 53 19 10
(fungerer dessverre ikkje med SMS)

...så kan ein avtale tidspunkt for t.d. dåpssamtalar og sørgesamtalar.

Tilbake