>>> 

Me vil minne om det som står i smittevernleiaren for kyrkja: "Arrangement skal berre vera for personar frå same kommune."

Pga smittesporing er me pålagd å registrere alle som kjem på gudstenester og andre samlingar i kyrkjene. Ha gjerne med ein lapp der du har skrive ned namn og telefonnr som kan leverast ved inngangen. Ta godt vare på kvarandre! :-)

Kalender

Velg kalender