>>> Avlyste gudstenester

Som ein konsekvens av regelverk og tilrådingar avlyser kyrkja i Kvinnherad gudstenester ut januar månad. Dette gjeld ikkje gravferder og andre kyrkjelege handlingar som t.d dåp eller vigsel.

Kalender

Velg kalender