Bryllup


>>> MELD INN YNSKJE OM VIGSEL HER <<<

Her finn de kontaktskjema der de kan melde inn ynskje om vigsel i ei av kyrkjene i Kvinnherad. Då vil me sende ut ein mail med nyttig informasjon i samband med den store dagen.

NB! De legg inn eit YNSKJE, og så får de tilbakemelding saman med info-mailen om det er ledig den dagen.

VIGSELSFRIE LAURDAGAR:
For 2021 vert det ikkje høve til å ha vigsel desse laurdagane: 1., 8. og 15. mai og heller ikkje 24. juli.

Meir info finn de ved å fylgje link nedanfor her.