Tårnagentar


Blir du 9 eller 10 år i år? Då er du invitert til å vera Tårnagent i kyrkja?

Velkommen som tårnagent i kyrkja! Ein Tårnagent har eigen agentkode, går på skattejakt, løyser oppdrag og mysterium og finn ut meir om kyrkja.

Det er sendt ut invitasjon til medlemmer av Den norske kyrkja. Andre 9- og 10-åringar er sjølvsagt velkomne til å vera med! 

Les meir HER om korleis ditt barn kan få invitasjon til trusopplæringstiltak, sjølv om ein ikkje er døypt og dermed er medlem i Den norske kyrkja.

Eid kyrkje fredag 22. april - (for 9- og 10-åringar i Fjelberg og Eid sokn)

PÅMELDING HER!

Tilbake