Tårnagentar


Velkommen som tårnagent i kyrkja!

Ein Tårnagent har eigen agentkode, går på skattejakt, løyser oppdrag og mysterium og finn ut meir om kyrkja.

Det er sendt ut invitasjon til medlemmer av Den norske kyrkja. Andre 9- og 10-åringar er sjølvsagt velkomne til å vera med! 

Les meir HER om korleis ditt barn kan få invitasjon til trusopplæringstiltak, sjølv om ein ikkje er døypt og dermed er medlem i Den norske kyrkja.

Husnes kyrkje 4.-5. februar
for 3. klassingar

(Påmeldingsfrist 2. februar)

Kvinnherad kyrkje 18.-19. februar
for 3. og 4. klassingar

(Påmeldingsfrist 16. februar)

Hatlestrand kyrkje 19. mars
for 2., 3. og 4. klassingar

(Påmeldingsfrist 16. mars)

>>> PÅMELDING HER! <<<

Tilbake