Tårnagenthelg AVLYST


Det vert IKKJE Tårnagenthelg i Husnes kyrkje!

 

Tårnagenthelga i Husnes kyrkje er
AVLYST GRUNNA FAREN FOR SMITTE AV KORONA-VIRUSET!

Opprinnelig tekst:
Velkommen som tårnagent i kyrkja!  Ein Tårnagent har eigen agentkode, går på skattejakt, løyser oppdrag og mysterium og finn ut meir om kyrkja. På søndagen får alle som kjem til kyrkja vite kva agentane har funne ut.

Eid kyrkje 18. januar kl.11.00 - 15.00, 19. januar kl. 15.30 (Her blir 9 - 10-åringar invitert i år)

Ølve kyrkje 8. februar kl. 11.00 - 16.00, 9. februar kl. 11.00 (Her blir 8, 9 og 10-åringar invitert i år)

Husnes kyrkje 21. mars kl. 11.00, 22. mars kl. 15.30 (9-åringar)

Tilbake