Bryllup


Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og sendt sin eigen Son til soning for syndene våre. Mine kjære, har Gud elska oss så, då skyldar òg vi å elska kvarandre.
(1. Johannes' brev 4, 10-11)

>>> MELD INN YNSKJE OM VIGSEL HER <<<

Her finn de kontaktskjema der de kan melde inn ynskje om vigsel i ei av kyrkjene i Kvinnherad. Då vil me sende ut ein mail med nyttig informasjon i samband med den store dagen.

NB! De legg inn eit YNSKJE, og så får de tilbakemelding saman med info-mailen om det er ledig den dagen.

VIGSELSFRIE helger:
Sommaren 2023:
Det vert ikkje høve til å ha vigsel helga 21.-23. juli.

Sommaren 2024:
Det vert ikkje høve til å ha vigsel helgene 31. mai - 2. juni eller 19.-21. juli.

 

Meir info om vigsel kan de finne her. >>>

Tilbake