Vil du bli ein av oss?


Kvinnherad kyrkjelege fellesråd har nå 3 stillingar ledig. To av stillingane har bakgrunn i tilsette som har, eller skal gå av med pensjon, medan stillinga som driftsoperatør/kyrkjetenar er ei styrking av drift og vedlikehald av bygg og grøntareal. Du er velkommen til å søkje.

Tilbake