Digital Julegudsteneste julafta og STREAMING


Eit annleis år. Ei annleis julefeiring. Live-streaming av gudstenesta i Kvinnherad kyrkje 1. juledag kl 12.00. Her ligg og link til den digitale julegudstenesta som var på julafta.

 

<<< Link til gudstenesta 1. juledag kl. 12.00 frå Kvinnherad kyrkje. >>>

 

<<< Julegudstenesta kan du sjå her >>>

eller sjå på Facebook her >>>

Kvinnheringen.no     Grenda.no   

 

 

Helsing frå ordføraren - Juleevangeliet - Barnekor - Prestar - Kantor - Kvartett - Deilig er jorden. Dette året er me svært mange som ikkje får oppleve den tradisjonelle julaftan-gudstenesta i kyrkja. Me ynskjer likevel at du skal få ta del i høgtidsstunda, om enn på ein litt annleis måte. Gudstenesta, som er innspelt i fleire av kyrkjene våre, kan du få oppleva kl 15.00 på julafta, både her på heimesida vår, på Facebook-sida vår,på kvinnheringen.no og grenda.no. Blir du med?

Det digitale takkofferet på julafta blir delt likt mellom Frelsesarmeen og Kirkens Nødhjelp. VIPPS 537407 - Kontonr. 3207.26.56325

Tilbake