Soknerådet i Husnes og Holmedal sokn


Liv Slettemark, leiar (970 29 454)
Laila E. Bjelland Broks
Kristine Nodland Hellås
Kari Marie Thorkildsen
Cort Holtermann
Anita Åkre
Elisabeth Blokkum
Kjersti Løseth

Vararepresentantar:
Toril Byrkjeland Tjelmeland
Leiv Håkon Kaldestad
Lars Erik Skåtun
Selma Andrea Ynnesdal
Marie Radha Larssen

Tilbake