Soknerådet i Hatlestrand sokn


 

Tone Boland Johansen, leiar (915 68 594)
Solgunn Lyhammer
Lillian Eikeland

Elise Marie Stava

Vararepresentantar:
Olav Stølen
Dagny Irene Berge Ljostveit
Olaug Marie Hjortås
Ole Bjørn Stokke
Jarle Jacobsen

Tilbake