Kvinnherad kyrkjelege Fellesråd


Samansetjing av Fellesrådet for perioden 2019-2023:

Ænes sokneråd:
Leiar av Fellesrådet og fast: Terje Enes (917 30 025)
Vara: Kari Eikeland Enes

Husnes og Holmedal sokneråd:
Nestleiar av Fellesrådet og fast: Liv Slettemark
Vara: Toril Byrkjeland Tjelmeland

Fjelberg og Eid sokneråd:
Fast: Janicke Eide
Vara: Kristin Isdal Eide

Hatlestrand sokneråd:
Fast: Tone Boland Johansen

Kvinnherad sokneråd:
Fast: Ingo Bewer
Vara: Leiv Magne Siqveland

Uskedal sokneråd:
Fast: Eli Roseth Eik
Vara: Hallgeir Snilstveit

Varaldsøy sokneråd:
Fast: Haktor P. Aakre

Ølve sokneråd:
Fast: Grethe Marion Revne
Vara: Airin Helen Zimmer

Åkra sokneråd:
Fast: Oddrun Berge
Vara: Erik Johan Furdal

Geistleg representant:
Svein Arne Theodorsen

Kvinnherad kommune:
Torgils Samland Våge

Tilbake