4- og 5-åringar


Kjenner du nokon som blir 4 år i år? No er hausten her og det er tid for 4-års bok!

 

 I Eid kyrkje har vi samling for 4-åringar i forkant av utdelinga på gudstenesta. I Eid kyrkje er også 5-åringane inviterte.

På samlinga vil vi høyre ei bibelfortelling, synge i lag og ete kveldsmat.

 

Fint om du kan melda deg på HER  slik at vi veit kor mange som kjem.

 

Det vert samling i desse kyrkjene:
Eid kyrkje
Onsdag 16. oktober kl. 17.30

Utdeling av 4-års bok:
Eid kyrkje
Søndag 20. oktober kl. 11.00 
(Pluss DVD til 5-åringar)

Valen kyrkje
Søndag 20. oktober kl. 11.00

Kvinnherad kyrkje
Søndag 17. november kl. 17.00

Har du ikkje høve til å koma på ei samling eller ei gudsteneste i kyrkjene, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret i Kvinnherad på telefon.: 905 31 910, mandag-torsdag kl.9-15 og få gåva di.

Tilbake