Søndagsskulen + kyrkja = sant


Trusopplæringa og søndagsskulen inviterer til samlingar ilag.

 

Alle 5-åringar i tilhøyrande sokn får brev med invitasjon i posten. Bli med på søndagsskulen og opplev korleis vi har det der! Samlingane høver for barn frå 3 år til 12 år. Vi skal vera "sprell levande" og bruka alle sansar. Det blir leik, song, bibelforteljing og kanskje noko å eta. I Steinparken i Rosendal er vi ute, kle deg etter véret.

Om du ikkje har fått brev er du sjølvsagt like velkommen!

Omvikdalen søndagsskule
Søndag 15. september kl. 11.00 i Steinparken i Rosendal

Husnes søndagsskule
Søndag 1. desember kl. 11.00 på Husnes bedehus


Tilbake