Småbarnstreff


Oppstart av Småbarnstreff i Rosendal bedehus

 

Du som ikkje har begynt på skulen er velkommen på Småbarnstreff, saman med ein vaksen. Vi samlast anna kvar onsdag i bedehuset i Rosendal. Her er det mykje leik og song. Kvar og ein får fiska ein song frå fiskekassa vår. Av og til bakar vi, og nokre gonger lagar vi ting. Kvar gong får vi høyra ei forteljing frå bibelen. Samlinga vert avlsutta med eit lite måltid. Ta med niste. Alle får drikke.

Kom og bli med!

Rosendal bedehus kl. 10.00 - 11.30.

3. og 17. november

1. og 15. desember

 

Medlemspengar kr. 50,- per halvår.

 

Tilbake