Ka e' greio


Her kan ungdommar frå 9. klasse og oppover melda seg på "Ka e' greio"-samlingar. Det er sendt ut sms til årets konfirmantar om opplegget.

Tilbake