Gospelkor i Kvinnherad


Her kan du registrere deg og legge inn informasjon dersom du ynskjer å vera med i det nye gospelkoret som har starta opp i Kvinnherad.

REGISTRER DEG HER >>>

Gospelkoret har øvingar i Valen kyrkje annakvar tirsdag (partalsveker) kl 19.00-21.30.

Koret er tenkt for ungdommar i alle aldrar – til dømes dei som har vore med i Ten Sing før, dei som skulle ynskja dei hadde vore med i Ten Sing, og dei som er så unge at dei aldri har høyrd om Ten Sing. Dei treng ikkje vera kommande superstjerner, men dei fleste bør lika å synga, styra med lyd eller spela eit instrument. Dei er velkomne same kva kyrkje dei er medlem i – eller ikkje.

Get Together er mottoet, og det blir eit sosialt kor. Kvar gong vi møtest, blir det pause og litt å eta/drikka.

Tilbake