Barnesang


Vi samlast til Barnesong ein mandag i månaden kl.1710-1830 i gamleskulen på Hatlestrand.

 

Vi skal synga ilag, høyra ei bibelforteljing og eta kveldsmat saman.  Vi har vår eiga fiskekasse som vi fiskar songar frå. Samlinga passar for barn frå 0 til 8 år. Eldre barn kan få vera med og hjelpa til om dei ønskjer. Kom og bli med!

6. januar, 3. februar, 2. og 30. mars, 4. mai

Kontaktperson: Marit Synnøve Bergheim Lyhammer og Kristine Hestad (trusopplæringa)

Tilbake