Velkomen som konfirmant 2020/21!


No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

 

I desse dagar inviterer kyrkjelyden din deg som straks er ferdig med 8. klasse til å verta med oss i konfirmasjonstida 2020/2021.

Konfirmasjonstida er ein viktig del av trusopplæringa i kyrkja vår, så vi reknar med at de som er døypte og medlem av Den Norske Kyrkja vert med på konfirmasjonsopplegget. Skulle nokon likevel finna ut at dei ikkje ynskjer å vera med på konfirmasjonsdagen, kan vi koma tilbake til det seinare.

Dersom du ikkje er døypt, kan du likevel vera med i konfirmasjonstida, bli kjend med trua og så velje om du vil bli døypt undervegs. Konfirmasjonsdagen er for dei som er døypte.

Dette året vil det meste av informasjonen nå i forkant føregå digitalt. Men for konfirmantane frå Hatlestrand, Varaldsøy og Ølve vert det informasjonsmøte/innskriving i Hatlestrand kyrkje tirsdag 16. juni kl. 15.00. Konfirmantane som høyrer til sokna Kvinnherad, Ænes og Åkra har informasjonsmøte/innskriving onsdag 17. juni kl. 15.00.

Invitasjonsbrosjyre, med mykje nyttig informasjon, vart sendt ut no i mai til alle som fyller 14 år i år og er døypte, eller står som tilhøyrande i den norske kyrkja fordi ein eller begge foreldra er medlemer.

Her kan du lesa dei ulike invitasjonsbrosjyrane:
Fjelberg og Eid sokn
Husnes og Holmedal sokn (inkl. Valen)
Uskedal sokn
Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy sokn
Kvinnherad, Ænes og Åkra sokn

NB! Det er vakanse i sokneprestestillinga for Husnes og Holmedal og i Uskedal sokn. Ny prest er ikkje på plass før i august. Difor må vi komme tilbake til detaljar for opplegg for konfirmantane i desse sokna etter sommarferien.

>>>Påmeldingsskjema for heile Kvinnherad kommune finn du HER.
NB! Dersom de har ynskje om ein bestemt dag, er det viktig at de grunngjev dette i kommentarfeltet for at me skal kunne ta omsyn til det!

 

Tidlegare i vår sende Bjørgvin bispedømme ut heftet "Konfirmant 2021".
Heftet kan du lesa ved å klikke
HER.

Tilbake