Velkomen som konfirmant 2019/20!


No kan du melda deg på kyrkja sitt konfirmant-opplegg her på heimesida.

 

I desse dagar inviterer kyrkjelyden din deg som straks er ferdig med 8. klasse til å verta med oss i konfirmasjonstida 2019/2020.

Konfirmasjonstida er ein viktig del av trusopplæringa i kyrkja vår, så vi reknar med at de som er døypte og medlem av Den Norske Kyrkja vert med på konfirmasjonsopplegget. Skulle nokon likevel finna ut at dei ikkje ynskjer å vera med på konfirmasjonsdagen, kan vi koma tilbake til det seinare.

Dersom du ikkje er døypt, kan du likevel vera med i konfirmasjonstida, bli kjend med trua og så velje om du vil bli døypt undervegs. Konfirmasjonsdagen er for dei som er døypte.

Kvinnherad er delt inn i 9 sokn. I kvart sokn vil det verta informasjonsmøte om konfirmasjonsopplegget ein gong i starten av juni. Invitasjonsbrosjyre, med mykje nyttig informasjon, vart sendt ut no i mai til alle som fyller 14 år i år og er døypte, eller står som tilhøyrande i den norske kyrkja fordi ein eller begge foreldra er medlemer.

Her kan du lesa dei ulike invitasjonsbrosjyrane:
Fjelberg og Eid sokn
Husnes og Holmedal sokn (inkl. Valen)
Uskedal sokn
Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy sokn
Kvinnherad, Ænes og Åkra sokn

>>>Påmeldingsskjema for heile Kvinnherad kommune finn du HER.
NB! Dersom de har ynskje om ein bestemt dag, er det viktig at de grunngjev dette i kommentarfeltet for at me skal kunne ta omsyn til det!

 

Tidlegare i vår sende Bjørgvin bispedømme ut heftet "Konfirmant 2020".
Heftet kan du lesa ved å klikke
HER.

 

Tilbake