Dei nye sokneråda 2023 - 2027


I samband med kommunestyrevalet måndag 11. september var det òg val av nytt sokneråd for dei neste fire åra. Her ser du kven som vart valt inn i dei ulike sokna i kommunen vår.

Nye sokneråd tredde i kraft 1. november 2023.
Klikk på dei ulike sokneråda for å sjå kven som kom inn:

Fjelberg og Eid sokn
Husnes og Holmedal sokn
Kvinnherad sokn
Uskedal sokn
Varaldsøy sokn
Ænes sokn
Ølve og Hatlestrand sokn
Åkra sokn

Tilbake