"Frivillig-fest"


Her melder du deg på "Fest for ulønna medarbeidarar"!

<<< GÅ TIL SKJEMA HER! >>>

Det har blitt sendt brev med invitasjon både til dei som har vore med på eit eller fleire trusopplæringstiltak i 2022, eller som står som hovudleiar for eit lag som har tilknytning til kyrkja.

NB! Du som har fått invitasjonen fordi du er hovudleiar for eit lag eller styre, det er viktig at du formidlar invitasjonen vidare til andre lag i din samanheng, og til dei som har vore med som frivillige i samband med ulike tilstellingar og arrangement.

Invitasjonen kan du lesa her. >>>

Tilbake